Grupbyz

Gizlilik Politikası

BYZ Grup olarak İnsan Kaynakları Politikamız; Kapasitesini artırarak sektördeki lider konumunu sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışanlarına değer veren, değişime açık, bölgesinde lider, küresel bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olmak için insan kaynaklarını verimli kullanmaktır.

Şirketimizde işlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, planlanması ve uygulanması, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlama çalışmalarının bilimsel yöntemlere uygun olarak yürütülmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.BYZ Grup olarak İnsan Kaynakları Politikamız; Kapasitesini artırarak sektördeki lider konumunu sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışanlarına değer veren, değişime açık, bölgesinde lider, küresel bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olmak için insan kaynaklarını verimli kullanmaktır.

Şirketimizde işlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, planlanması ve uygulanması, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlama çalışmalarının bilimsel yöntemlere uygun olarak yürütülmesi İnsan Kaynakları politikamızın hedefidir.

BYZ Grup olarak İnsan Kaynakları Politikamız; Kapasitesini artırarak sektördeki lider konumunu sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışanlarına değer veren, değişime açık, bölgesinde lider, küresel bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olmak için insan kaynaklarını verimli kullanmaktır.

Şirketimizde işlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, planlanması ve uygulanması, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlama çalışmalarının bilimsel yöntemlere uygun olarak yürütülmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.BYZ Grup olarak İnsan Kaynakları Politikamız; Kapasitesini artırarak sektördeki lider konumunu sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışanlarına değer veren, değişime açık, bölgesinde lider, küresel bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olmak için insan kaynaklarını verimli kullanmaktır.